Aktualności

Odszedł na wieczną wartę

13 marca 2013 roku zmarł długoletni i zasłużony członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach: druh Stanisław Podsiadły. 

Druh Stanisław do OSP w Chlewiskach wstąpił w 1964 roku. Od roku 1966 był członkiem Komisji Rewizyjnej. Działał w niej do 1988 roku. W latach 1988 - 1996 pełnił funkcję Naczelnika OSP, natomiast od 1996 roku do 1998 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Brał czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz zawodach sportowo - pożarniczych. Był bardzo aktywny społecznie. Za swoją działalność odznaczony został brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.
Uroczystości pogrzebowe druha Stanisława odbędą się 16.03.2013r. o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Chlewiskach, gdzie żegnać Go będą druhowie z macierzystej jednostki, jednostki z terenu gminy Chlewiska, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP z Szydłowca oraz Radomia, znajomi i przyjaciele. Druh Stanisław zostanie pożegnany z wszelkimi honorami w asyście pocztów sztandarowych i syren strażackich
Druh Stanisław miał 78 lat, a w OSP służył 49 lat. 

Cześć Jego pamięci! 

Drukuj