Aktualności

Orońsko - 90-lecie jednostki - 08.09.2013

alt Uroczystość 90-lecia jednostki oraz przekazania                  i poświęcenia  nowego średniego samochodu ratowniczo -  gaśniczego  Mercedes Atego dla OSP w Orońsku.

 Na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku, delegacja z naszej jednostki, w skład której wszedł poczet sztandarowy,  uczestniczyła w obchodach 90-lecia powstania OSP Orońsko oraz w  przekazaniu i poświęceniu nowego średniego samochodu ratowniczo-  gaśniczego Mercedes Atego. Zarząd OSP Chlewiska reprezentował  Prezes dh Robert Gałązka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.  odprawioną w intencji strażaków w miejscowym Kościele. Po Mszy Św.  pododdziały przy dźwiękach orkiestry strażackiej udały się na  miejscowy stadion, gdzie rozpoczęły się oficjalne obchody uroczystości. Meldunek od dowódcy przyjął Komendant Główny PSP gen.bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Po wciągnięciu flagi na maszt i powitaniu gości historię OSP w Orońsku przedstawił jej Naczelnik. Następnie odczytano wyciągi z uchwał o przekazaniu samochodu ratowniczo-gasniczego oraz o przyznaniu medali i odznaczeń dla zasłużonych druhów. Wśród licznie zaproszonych gości uroczystość swą obecnością zaszczycili m.in.: Komendant Główny PSP - gen.bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Mazowiecki Komendant Wojewódzki - nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Marszałek Sejmu - Ewa Kopacz, V-ce Prezes ZOW ZOSPRP woj.mazowieckiego - dh Zbigniew Gołąbek, V-ce Marszałek woj.mazowieckeigo - Leszek Ruszczyk, Radna Sejmiku Mazowickiego - Agnieszka Górska, Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu bryg. Krzysztof Banaszek, Prezes ZOP ZOSPRP w Szydłowcu - dh Aleksy Sasin, Starosta Szydłowiecki - Włodzimierz Górlicki, Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Sokołowski, Prezesi OSP z powiatu szydłowieckiego, Wójtowie - wśród, których obecny był Wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk. Jednostki OSP reprentowały licznie zgromadzone poczty sztandarowe. Po zakończeniu obchodów wszyscy mogli skosztować grochówki z kotła, zwiedzić stoiska, wysłuchać koncertu orkiestry strażackiej. Impreza zakończyła się zabawą pod gwiazdami.

Drukuj