Aktualności

bryg. Sławomir Podsiadły Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu - 07.02.2014

Bryg. Sławomir Podsiadły, członek czynny Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach został mianowany w dniu 07.02.2014 roku przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego nadbrg. Gustawa Mikołajczyka na Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Do tej pory pełnił funkcję Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Radomiu. 
Dh Sławomir jest strażakiem z krwi i z kości. Kontynuując tradycje rodzinne już od najmłodszych lat chciał nim zostać. W szkole podstawowej był uczestnikiem pierwszych edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do OSP w Chlewiskach wstąpił jako osiemnastolatek. Od samego początku służby w OSP czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie z drużyną zdobywał pierwsze miejsca na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Po ukończeniu szkoły średniej podjął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1989 roku. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej rozpoczął w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. W tym czasie pełnił funkcję Naczelnika OSP w Chlewiskach, a także Komendanta Gminnego ZOSP RP w Chlewiskach. Po powstaniu w 1992 roku Państwowej Straży Pożarnej został Dowódcą JRG PSP w Przysusze. W 1998 roku przeniesiony do KW PSP w Radomiu, a po reformie administracyjnej został Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Radomiu. Od 01.07.2006 roku był Dowódcą JRG nr 1 w Radomiu. W dniu 07.02.2014 roku został powołany na Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu.

Obecnie pełniąc służbę w KM PSP w Radomiu uczestniczy w ograniczonym zakresie w działalności naszej jednostki. Jednak zawsze chętnie wspiera i pomaga w bieżącym funkcjonowaniu macierzystej OSP. Przebywając w Chlewiskach nadal aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczych. To strażak zawodowy i ochotnik.  

Drukuj