Aktualności

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dnia 01.10.2014 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach nastąpiło otwarcie ofert dotyczący postępowania prowadzonego w trybie "zapytania o cenę" przedmiotu zamówienia : wymiana i montaż nowych bram garażowych wraz obróbkami budowlanymi w strażnicy OSP w Chlewiskach. 
Wpłynęły następujące oferty:
1. P.P.U.H "INVEST BUD" Leszek Wypiórkiewicz
2. BRAMY-POLSKA.PL
3. ALARM SYSTEM Jacek Zdziech

Po dokładnym sprawdzeniu i weryfikacji Komisja powołana przez Prezesa OSP w Chlewiskach wybrała najkorzystniejszą ofertę: ALARM SYSTEM Jacek Zdziech za sumę 21 550,00 zł.
P.P.U.H. "INVEST BUD" oferował wykonanie zadania za sumę 26 000,00 zł, a BRAMY POLSKA.PL za sumę 25 000,00 zł.

Drukuj