Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze - 25.01.2015

25.01.2015 roku w saki Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014 rok OSP Chlewiska. Poza głównymi spawozdaniami odczytanymi przez funkcyjnych z OSP tematem przewodnim było wykonanie wylewki na garażu nr 2, wymiana drzwi w "Domu Strażak", wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej w boksach garażowych i termomodernizacja budynku strażnicy. Prezes OSP dh Robert Gałązka zapewnił, że wylewka i wymiana drzwi będą wykonane w bieżącym roku, natomiast pozostałe prace zależą w dużej mierze od pozyskania środków na ten cel. 
W zebraniu uczestniczyli: mł.bryg. Sławomir Mielniczuk - z-ca KP PSP w Szydłowcu, st.bryg. Sławomir Podsiadły - z-ca KM PSP w Radomiu, dh Aleksy Sasin - Prezes ZOP ZOSPRP w Szydłowcu, Włodzimierz Górlicki - Starosta Powiatu Szydłowieckiego, Waldemar Sowiński - Wójt Gminy Chlewiska, Jerzy Gnat - Przewodniczący Rady Gminy w Chlewiskach, Radni Powiatowi i Gminni, goście wspierający OSP.

Drukuj