Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE - 14.02.2016

14.02.2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków OSP Chlewiska. Walne zebranie otworzył Prezes OSP w Chlewiskach dh Robert Gałązka witając przybyłych gości, MDP oraz druhów uczestniczących w zebraniu. Po wyborze Przewodniczącego zebrania, którym został dh Robert Gałązka nastąpił miły akcent dla MDP, którym wręczono zaległe odznaczenia. I tak odznaczeni zostali: Brązową Odznaką MDP - Łucja Wójcik, Wiktoria Krupa, Krystian Krzymieński, Jakub Pękala, Krzysztof Sodel, Dawid Marcinkowski; Srebrną Odznaką MDP: Zuzanna Dumin, Julia Florczyk, Natalia Nowakowska, Kornelia Zdziech, Karol Zep, Michał Pękala; Złotą Odznaką MDP: Weronika Woźniak, Izabela Chylicka, Patrycja Suder, Olga Chojnacka, Kacper Michalik, Paweł Krupa, Kacper Mamla, Szymon Michalik, Dawid Chojnacki, Wojciech Podsiadły, Bartosz Karaś, Jakub Krzymieński. Odznaczenia wręczali: dh Arkadiusz Madej - Prezes ZOG ZOSP RP w Chlewiskach, dh Aleksy Sasin - Prezes ZOP ZOSP RP w Szydłowcu, bryg. Krzysztof Banaszek - Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu, dh Robert Gałązka - Prezes OSP w Chlewiskach. Po tych miłych akcentach Komisja Mandatowa przedstawiła protokół stwierdzający ważność zebrania i podejmowania uchwał. Nastepnie zostały przedstawione sprawozdania za poprzedni rok z działalności, finansowe, komisji rewizyjnej oraz projekt planu działalności i planu finansowego na bieżący rok. Komisja rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium wszyscy członkowie opowiedzieli się "za".Ponieważ jest to walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze następnym punktem obrad było wybranie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny i kandydatów do Zarządu Gminnego. Komisja Wyborcza przedstawiła protokół z kandydatami do poszczególnych wyborów. W wyniku głosowania Zarząd OSP w Chlewiskach na nową kadecję przedstawia się następująco: Prezes - Robert Gałązka, Naczelnik - Marcin Kołodziej, Z-ca Naczelnika - Piotr Gałązka, Sekretarz - Sławomir Krupa, Skarbnik - Zbigniew Pląsek, Gospodarz - Andrzej Krupa, Kronikarz - Aneta Pląsek, Członkowie: Janusz Łyżwa, Paweł Gałązka. Skałd Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący - Jacek Powiedeł, Członkowie: Wacław Głowacki, Adam Wojcieszek. Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali: Sławomir Podsiadły, Janusz Łyżwa, Zbigniew Pląsek, Sławomir Krupa, Wacław Głowacki, a przedstawicielami OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali: Robert Gałązka, Marcin Kołodziej, Artur Tarka. W wolnych wnioskach Prezes OSP dh Robert Gałazka poinformował, że w przyszłym roku nasza jednostka będzie obchodzić jubileusz 90-lecia powstania, dlatego byłoby dobrze, żeby budynek strażnicy doczekał się termomodernizacji, dlatego razem z Wójtem dokładają wszelkich starań o pozyskanie środków finansowych na ten cel. Wszyscy wypowiadający się nie szczędzili ciepłych słów i podziękowań za wyjazdy do akcji, dbałość o sprzet i wizerunek jednostki, doposażanie w najnowszy sprzęt, za pracę z MDP. Pan Wójt powiedział, że pomaga i będzie pomagał. I rzeczywiście tak jest, bo w poprzednim roku podczas wykonania nowej wylewki na garażu duży wkład w postaci sprzętu i ludzi miały pracownicy Urzędu Gminy w Chlewiskach, za co serdecznie podziękował Prezes dh Robert Gałązka. Zebranie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Należy dodać, że swoją obecnością walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Chlewiskach zaszczycili: bryg. Krzysztof Banaszek - Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu, mł.bryg. Sławomir Mielniczuk  - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu, st. bryg. Sławomir Podsiadły - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, dh Aleksy Sasin - Prezes ZOP ZOSP RP w Szydłowcu, dh Arkadiusz Madej - Prezes ZOG ZOSP RP w Chlewiskach, dh Andrzej Głowacki - Komendant Gminny ZOSP RP w Chlewiskach, dh Jan Czubak - Honorowy Prezes ZOG ZOSP RP w Chlewiskach, Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki, Waldemar Sowiński - Wójt Gminy Chlewiska, Jerzy Gnat - Przewodniczący Rady Gminy w Chlewiskach, Grzegorz Hylicki - Sekretarz Gminy Chlewiska, Ryszard Goździk - Radny Rady Gminy w Chlewiskach, Teresa Marciniak- Dyrektor GOK w Chlewiskach. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i wzięcie udziału w tak ważnym zebraniu.

Drukuj