Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - 12.02.2017

12 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Chlewiska za 2016 rok. Wśród zaproszonych gości swoją osobą zaszczycili: mł.bryg. Sławomir Mielniczuk - z-ca KP PSP w Szydłowcu, st.bryg. Sławomir Podsiadły - z-ca KM PSP w Radomiu, dh Aleksy Sasin - Prezes ZOP ZOSPRP w Szydłowcu, dh Andrzej Głowacki - Komendant Gminny ZOSPRP w Chlewiskach, Pan Włodzimierz Górlici - Starosta Powiatu Szydłowieckiego, Pan Grzegorz Hylicki - Sekretarz Gminy Chlewiska, dh Jan Czubak - Honorowy Prezes ZOG ZOSPRP w Chlewiskach, dh Wiesław Krupa - Honorowy Członek OSP w Chlewiskach, Pan Albert Kijak - Radny Gminy Chlewiska, Pan Ryszard Goździk - Radny Gminy Chlewiska, Pan Krzysztof Rejczak - Radny Rady Powiatu w Szydłowcu, dh Krzysztof Adamczyk - Członek Wspierający OSP w Chlewiskach, Pan Robert Bębenek - inspektor p.poż. w UG w Chlewiskach, Pan Krzysztof Tusiński - Przewodniczący GKRPA w Chlewiskach, Pan Rafał Czubak- sołtys wsi Chlewiska.
Walne zebranie otworzył Prezes OSP w Chlewiskach dh Robert Gałązka, który został wybrany na Przewodniczącego zebrania. Sprawozdania z działalności OSP przedstawili: dh Robert Gałązka - stan organizacyjny, działalność organizacyjna i prewencyjna, dh Marcin Kołodziej - działalność ratowniczo - szkoleniowa, dh Andrzej Krupa - sprawy gospodarcze, dh Sławomir Krupa - działalność kulturalna i MDP, dh Wacław Głowacki - sprawozdanie z komisji rewizyjnej, dh Zbigniew Pląsek - sprawozdanie finansowe. Protokolantem została dh Aneta Pląsek. Po odczytaniu sprawozdań nastąpił czas na dyskusję nad sprawozdaniami, po czym na wniosek komisji rewizyjnej udzielono absolutorium zarządowi za 2016 rok. Głównym tematem poruszonym podczas zebrania było przygotowanie do jubileuszu 90-lecia powstania jednostki, który przypada na bieżący rok. Prezes apelował o zangażowanie wszystkich członków OSP w te przygotowania. Starosta, Prezes ZOP ZOSPRP dziękowali za bardzo dobrą współpracę i życzyli, żeby tak utrzymała się dalej. Na koniec Prezes dh Robert Gałązka podziękował wszystkim za uczestniczenie w zebraniu i zaprosił na jubileusz jednostki. 

 

do galerii

Drukuj