Aktualności

Terminal DTG-53 już działa

W poniedziałek 26.09. został zamontowany i podłączony terminal DTG-53.
Co to za urządzenie i jak działa.
Podstawowym zadaniem terminala jest powiadamianie o zaistniałym zdarzeniu osób wyposażonych w telefony komórkowe. Powiadamianie odbywa się  przy pomocy wiadomości tekstowych SMS lub wiadomości tekstowych ukazujących się bezpośrednio na wyświetlaczu telefonu komórkowego ( tzn. w chwili załączenia się syreny alarmowej na wprowadzone do pamięci terminala telefony komórkowe przyjdzie informacja w postaci SMS-a o alarmie w naszej jednostce ).

Terminal wyposażony jest w pamięć 128 numerów telefonów i 16 treści SMS oraz zapewnia obsługę 24 różnych zdarzeń: 18 zdarzeń występujących w systemie alarmowania i 6 zdarzeń pochodzących od urządzeń zewnętrznych podłączonych do wyjść terminala. Istnieje również możliwość wybrania dowolnej treści SMS dla każdego numeru z osobna.

Terminal może również powiadamiać o zdarzeniu dzwoniąc pod zaprogramowany numer przez określony czas bez konieczności odbierania. W naszej jednostce wszystkie osoby posiadające telefony komórkowe, będące czynnymi członkami OSP z niezbędnymi przebytymi szkoleniami i aktualnymi badaniami lekarskimi zostali włączeni w system alarmowania o zdarzeniach poprzez terminal DGT-53, poza tym wszyscy członkowie OSP i MDP, którzy oczywiście posiadają telefon komórkowy zostali włączeni poprzez ten system  zawiadamiający o zbiórkach, spotkaniach, szkoleniach itp. Mamy nadzieję, że w erze telefonii komórkowej usprawni to pracę w systemie powiadamiania czy to będzie alarm czy zbiórka.

Drukuj