Aktualności

Uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego 30.10.2011

W niedzielę 30.10.2011 roku na placu OSP w Chlewiskach odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego 1329 AF dla OSP w Chlewiskach. Wśród zaproszonych gości obecni byli : V-ce Prezes ZOW ZOSP RP woj.mazowieckiego dh Zbigniew Gołąbek, Członek Prezydium ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego dh Andrzej Szczych, Prezes ZOP ZOSP RP w Szydłowcu dh Aleksy Sasin, Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu st.kpt. Dariusz Pytlak, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk, Sekretarz Gminy Chlewiska Grzegorz Hylicki, Z-ca Wójta Gminy Chlewiska Marek Marciniak, Radni Powiatowi, Radni Rady Gminy w Chlewiskach z Przewodniczącym Rady Jerzym Gnatem, jednostki OSP z terenu gminy Chlewiska oraz mieszkańcy i sympacy pożarnictwa. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku i przeglądu pododdziałów, następnie przy dźwiękach hymnu narodowego została wciągnięta flaga na maszt.

Dowódcą uroczystości był dh Sebastian Cisowski, poczet flagowy stanowili: dh Paweł Gałązka, dh Piotr Gałązka, dh Tomasz Gałązka a poczet sztandarowy: dh Rafał Zdziech, dh Tomasz Głowacki, dh Jacek Pękala.

 

Po tych stadartowych punktach ceremoniału strażackiego swoje wystąpienie zaczął Prezes Zarządu OSP dh Robert Gałązka. W wystąpieniu podkreślił długą i krętą drogę w zdobywaniu środków na zakup nowego samochodu. Podał, że dzięki osobom takim jak: V-ce Marszałek woj.mazowieckiego Leszek Ruszczyk, V-ce Prezes ZOW ZOSPRP dh Zbigniew Gołąbek, Bogumił Ferensztajn, Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk mogą zostać zrealizowane marzenia strażaków, dla których nowy samochód stał się zakończeniem pewnego etapu rozwoju jednostki. Mimo, że było ciężko, czasami wręcz brakowało sił, to te marzenia stały się faktem. Wszystkim, którzy się przyczynili jak i pomagali w tym przedsięwzięciu Prezes OSP w Chlewiskach złożył serdeczne podziękowania. W wystąpieniu swoim zaprezentował także krótką historię jednostki, jak również przedstawił tabor samochodowy jednostki oraz sprzęt jakim jednostka dysponuje. Na koniec opisał parametry techniczne samochodu i stan jego wyposażenia.

 

Po wystąpieniu Prezesa OSP nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu wraz z przecięciem wstęgi przez V-ce Prezesa Związku OSP RP woj.mazowieckiego dh Zbigniewa Gałąbka, który przekazał kluczyki do samochodu na ręce Naczelnika OSP w Chlewiskach dh Michała Gonerki a ten oddał je kierowcy OSP -  dh Zbigniewowi Pląskowi.

Po tym uroczystym przekazaniu nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego samochodu, którego dokonał proboszcz parafii Chlewiska ks.Kanonik Eugeniusz Wrzeszcz wraz z Wikariuszem ks. Piotrem Sadzą. W słowach jakie skierował Ks. Proboszcz do strażaków nadmienił, iż pragnie żeby ten samochód służył dobru ludziom, ratowaniu życia i mienia, po czym dokonał poświęcenia.

Po poświęceniu nastąpiła krótka prezentacja nowego samochodu i wystąpienia okolicznościowe gości. Zarówno Prezes dh Zbigniew Gołąbek jak i Starosta Włodzimierz Górlicki, a także Wójt Gminy Krzysztof Adamczyk dziękowali za zaangażowanie Zarządu i pracę jaką wkłada, żeby jednostka była coraz lepiej wyposażona. Prezes dh Zbigniew Gołąbek na ręce Prezesa dh Roberta Gałązki przekazał list od Prezesa Zarządu Głównego Związku dh Waldemara Pawlaka. Statuetkę św.Floriana wraz z życzeniami dla strażaków z Chlewisk przekazał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Aleksy Sasin. Każde wystąpienie gości, jak również podziękowanie Prezesa OSP w Chlewiskach, były nagradzane gromkimi brawami.

 

zdjęcia z uroczystości

poswiecenie_samochodu

Drukuj