Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W najbliższą niedzielę tj. 26.02.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach o godzinie 15.00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze za 2011 rok  Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach.  Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie z działalności, komisji rewizyjnej za 2011 rok, plan działalności na 2012, głosowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi. Przypomina się wszystkim członkom OSP i MDP o punktualne przybycie na zebranie w mundurach galowych. Jednocześnie informuje się, że gdyby o godz.15.00 nie było kworum do podejmowania uchwał walne zebranie zostanie przesunięte na godz. 15.30. 

Drukuj