Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2011 rok - 26.02.2012

zabranie26.02.2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2011 rok Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach. 
Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili: mł.bryg. Krzysztof Banaszek - Komendat Powiatowy PSP w Szydłowcu, mł.bryg. Sławomir Podsiadły - dowódca JRG nr1 w Radomiu,  Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki, dh Cezary Wanat - V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Szydłowcu, Krzysztof Adamczyk - Wójt Gminy Chlewiska, Marek Marciniak - Z-ca Wóta Gminy Chlewiska, Jerzy Gnat - Przewodniczący Rady Gminy w Chlewiskach, dh Andrzej Głowacki - Komendant Gminny ZOG ZOSP Rp w Chlewiskach, dh Jacek Erbel - V-ce Prezes ZOG ZOSP RP w Chlewiskach, dh Jan Czubak - Prezes Honorowy OSP w Chlewiskach.
Wszystkich gości, członków OSP, MDP powitał Prezes OSP w Chlewiskach dh Robert Gałązka. Przedstawil porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Przewodniczącym zebrania został dh Robert Gałązka, protokolantem dh Aneta Pląsek,do komisji uchwał i wniosków wybrani zostali: dh Marcin Kołodziej, dh Żaneta Sasin, dh Dominika Sochacka. Następnie zostały przedstawione poszczególne sprowozdania: sprawozdanie z dzialalności przedstawił Prezes dh Robert Gałązka, działalność ratowniczo-szkoleniową - dh Piotr Gałązka, sprawy gospodarcze - dh Andrzej Krupa, MDP, działalność kulturalna, wychowawcza i sportowa - dh Sławomir Krupa, sprawozdanie i projekt planu finansowego - dh Zbigniew Pląsek, sprawozdanie komisji rewizyjnej - dh Adam Wojcieszek. Po przedstawieniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja, a następnie na wniosek komisji rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy walne zebranie głosami wszystkimi "za" udzieliło absolutorium Zarządowi. W wolnych wnioskach głos zabrali m.in.: Komendant Powiatowy PSP w Szydlowcy, który mówił, że dopiero został powołany na to stanowisko, ale jednostka OSP w Chlewiskach wywarła na nim ogromne wrażenie, chce rownież, żeby współpraca układała się bardzo dobrze, a MDP ( tak liczna w jednostce ) daje gwarancje dobrej przyszłości jednostki. Starosta Włodzimierz Górlicki wspomniał m.in. o otwarciu nowego kierunku o profilu klasy pożarniczej, podziękował za trud i poświęcenie jakie strażacy niosą podczas działań. Wójt Gminy przedstawił budżet dla straży, ale również mówił o remoncie stawu św. Jana, który wkrótce stanie się wizytówką Chlewisk. Prezes OSP w Chlewiskach dh Robert Gałązka  podziękował za pomoc przy zakupie nowego samochodu, teraz chciałby doposażyć go w zestaw do ratownictwa drogowego, również ważnym elementem jest termomodernizacja budynku strażnicy, wymiana drzwi garażowych oraz wymiana centralnego ogrzewania. 
Plan na 2012 rok przedstawił dh Robert Gałązka, po przegłosowaniu przewodniczący zebrania podziękował gościom i wszystkim zebranym za udział w zebraniu i zakończył walne zebranie sprawozdawcze.  

Drukuj