Aktualności

70-lecie OSP Skłoby, Gminne Obchody Dnia Strażaka - 09.06.2012

skloby 2012Uroczystość 70-lecia OSP Skłoby, Gminne Obchody Dnia Strażaka

09.06.2012 roku w Skłobach odbyła się uroczystość 70-lecia OSP Skłoby oraz obchody Gminne Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą polową, którą odprawił kapelan powiatowy wraz z proboszczem na placu przy strażnicy OSP. Po mszy rozpoczęły się oficjalne uroczystości od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, wciągnięcia flagi państwowej na maszt, hymnu oraz powitaniu strażaków. Meldunek przyjął V-ce Prezes ZOW ZOSPRP woj. mazowieckiego dh Zbigniew Gołąbek. Następnie Prezes OSP Skłoby dh Roman Sochacki przedstawił historię powstania jednostki. Po wystąpieniu Prezesa nastąpiła uroczysta chwila wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków z terenu gminy Chlewiska. Z naszej jednostki odznaczeni zostali: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: Wacław Głowacki, Sławomir Krupa, Srebrnym: Dariusz Krzymieński, Brązowym: Paweł Strzelecki, Tomasz Gałązka, Paweł Gałązka s.Artura. Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali: Tomasz Głowacki, Paweł Nowakowski, Piotr Nowakowski, Aneta Pląsek, Małgorzata Kołodziej. Wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk wyróżnił Listami Pochwalnymi: Zbigniewa Pląska - za największą ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych i Stefana Adamczyka - za najdłuższy staż 70-cio letni w OSP, w gminie Chlewiska. Wsród obecnych na uroczystości gości byli m.in. : V-ce Prezes ZOW ZOSPRP dh Zbigniew Gołąbek, Prezes ZOP ZOSPRP w Szydłowcu dh Aleksy Sasin, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu, przedstawiciele Nadleśnictwa, Policji, Prezesi OSP z terenu gminy Chlewiska, delgacje OSP z gminy Chlewiska, sympatycy pożarnictwa i mieszkańcy Skłób i okolic. Po uroczystościach wszyscy udali się na gorącą grochówkę przygotowaną przez żony gospodarzy uroczystości.

Drukuj