Aktualności

ZESTAWIENIE WYJAZDÓW ZA 2012 ROK

W 2012 roku jednostka OSP Chlewiska wyjeżdżała:

- do pożarów - 92 razy
- do miejscowych zagrożeń - 21 razy
- alarmy fałszywe - 3 razy
- ćwiczenia - 2 razy
Ogółem wyjeżdżała 118 razy.

W większości były to pożary nieużutków rolnych i leśnych oraz poszycia leśnego.
Do większych zdarzeń w 2012 roku zaliczyć można:
- 12.01. - pożar budynku mieszkalnego w Budkach
- 08.02. - pożar budynku mieszkalnego w Chlewiskach, dwie osoby zostały podtrute - po udzieleniu im pomocy na miejscu przez strażaków pogotowie odtransportowało ich do szpitala
- 07.03. - pożar nieużytków w Chlewiskach, gdzie spaleniu uległo ok. 5 ha nieużytków
- 08.03. - pożar nieużytków w Woli Zagrodniej, w wyniku pożaru nieużytków ( ok. 7 ha ) spaleniu uległa hodowla drzewek ozdobnych
- 17.03. - tragiczny pożar nieużytków w Chlewiskach, w których w wyniku poniesionych obrażeń po poparzeniu zmarł strażak z OSP Pawłów
- 27.03. - pożar niużytków w miejscowości Huta w wyniku którego spaliły się dwa niezamieszkałe budynki mieszkalne
- 06.07. - wyciek płynnego szkła z uszkodzonego pieca w hucie szkła w Woli Korzeniowej
- 25.12. - pożar zabytkowego pałacu przerobionego na hotel w Chlewiskach

Do miejscowych zagrożeń jednostka przede wszystkim wyjeżdżała do pompowania wody z piwnic, usuwania gniazd owadów, usuwania pozostałości pokolizyjnych. 

Drukuj