Zakupy dofinansowane przez WFOŚiGW

logoWFOSiGWwWarszawie1

INFORMACJA

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Benz Atego 1329 AF
z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki OSP w Chlewiskach został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 146 340,00 zł.

mercedes

Drukuj