Zdarzenia

OD MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ DO OFICERA PSP - 04.05.2014

Centralne uroczystości Dnia Strażaka - Warszawa 04.05.2014

 

4 maja 2014 roku na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Był to szczególny dzień dla Piotra i Pawła Gałązki, którzy otrzymali pierwszy stopień oficerski - młodszego kapitana pożarnictwa. W uroczystości uczestniczyli koledzy strażacy, rodzina, a także delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Chlewiskach. Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, a meldunek od dowódcy uroczystości odebrał Premier RP Pan Donald Tusk. Dla młodych strażaków było to duże przeżycie, bowiem ich starsi koledzy również zaczyli swoją strażacką przygodę w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, a dzisiaj otrzymali pierwszy stopień oficerski. Po uroczystości młodzież obejrzała wystawę nowoczesnego sprzętu pożarniczego, a na koniec zrobiła sobie wspólne zdjęcie z nowo promowanymi oficerami, jak również z Ministrem Spraw Wewnętrznych -  Bartłomiejem Sienkiewiczem, podsekretarzem stanu w MSW - Stanisławem Rakoczym, komendantem głównym PSP - gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i jego zastępcą - nadbryg. Markiem Kowalskim oraz rodzicami Piotra i Pawła. Nasi nowi oficerowie na co dzień pracują w komendzie powiatowej PSP w Skarżysku Kamiennej oraz czynnie udzielają się w naszej jednostce. W centralnych uroczystościach z okazji Dnia Strażaka wzięli udział najwyżsi dostojnicy związku OSP z Presem Głównym - dh Waldemarem Pawłakiem, PSP,  wojska, policji, straży granicznej, kompania honorowa wojska polskiego, SGSP, SA z Krakowa, Częstochowy i Poznania, związku OSP, policji, straży granicznej, orkiestra WP. 

 

 

zdjęcia z uroczystości w galerii

Drukuj