Zdarzenia

ZABEZPIECZENIE 21.08.2011

Zabezpieczenie uroczystości z okazji 67 rocznicy bitwy pod Antoniowem.
Miejsce: Antoniów
Samochód: GBLM
Czas: 13.00 - 15.00

Zastęp: Gonerka Michał (d-ca), Pląsek Zbigniew, Krupa Sławomir, Głowacki Wacław, Strzelecki Paweł, Pląsek Aneta. 

Drukuj