Zdarzenia

USUNIĘCIE GNIAZDA SZERSZENI 23.08.2011

Usunięcie gniazda szerszeni.
Miejsce: Huta
Samochód: GBLM
Czas: 20.00 - 20.16
Zastęp: Wojcieszek Adam (d-ca), Pląsek Zbigniew, Głowacki Wacław, Strzelecki Paweł.

Działania zastępu polegały na usunięciu gniazda szrszeni z budynku mieszkalnego.

Drukuj