Zdarzenia

POŻAR SADZY 30.01.2012

Pożar sadzy w budynku mieszkalnym.

Miejsce: Pawłów
Zastęp: 4
Samochód OSP: GBA  (Chlewiska -M), GBA  (Pawłów)
Samochód PSP: GBA , Sop  
Inne służby:
Czas trwania akcji: 10.30-10.36 (6 min)
Akcją dowodził: st.kpt. Arkadiusz Madej

Jednostka OSP Chlewiska została zawrócona w trakcie jazdy do miejsca akcji ( na miejscu były wystarczające siły i środki ). 

Drukuj