Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju

W poniedziałek 23.12.2013r. do naszej jednostki przybyli harcerze z 7 Drużyny im. Wybranieckich ZHP w Chlewiskach ze Światełkiem Pokoju. Po krótkiej formule harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju wszystkim druhnom i druhom z naszej jednostki. Światło symbolizuje pokój i pojednanie ludzi na całym świecie. 

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, pochodzący z Austrii, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Był to miły gest świadczący o bardzo dobrej współpracy między strażakami a harcerzami w naszej miejscowości. Na koniec wszyscy złożyli życzenia świateczne. 

Zdjęcia: http://chlewiska.osp.org.pl/galerie.html?view=album&album=5963270748951238865&page=1

Drukuj